Поддръжка, ремонт и сервиз

Поддръжка, ремонт и сервиз

Солектрика БГ ЕООД предлага помощ в отстраняването на проблеми в съществуващи и работещи соларни системи.

Също така,фирмата има възможност да предложи услуги при:

  • проектиране
  • оценка на потенциала
  • поддръжка
  • оптимизиране
  • мониторинг
  • промяна на подредба и брой на стрингове или панели
  • промяна или подмяна на инвертори
  • помощ и консултация при технически въпроси