Фирмата има опит в изграждането на фотоволтаични съоръжения на територията на България и Великобритания,като притежава съответните сертификати за проектиране и монтиране на инверторната техника.

Солектрика БГ ЕООД е специализирана в проектиране,изграждане и въвеждане в експлоатация на мрежови,островни и хибридни соларни системи, изградени върху покрив или земя и на соларно парково и улично осветление.

От средата на 2015г. фирмата работи в тясно сътрудничество с британската фирма Saving Energy UK , като съвместно проектираха и построиха в Обединеното Кралство над 1500 покривни домашни соларни системи с капацитет между 2.5kWp до 4kWp , по програмата за микрогенериране.


Също така, фирмата проектира :

Фирмата има възможност и да достави съответното оборудване,както и да приема поръчки за развойна дейност, изграждане на автомобилни зарядни станции, обезопасяване на съществуващи соларни системи или поддръжка и сервиз.