Наземна соларна система „Сърнево”

Местоположение: с.Сърнево, обл.Стара Загора
Капацитет: 10 kWp
Нашето участие: дизайн, монтаж на конструкция, панели, инвертори и електрически връзки