Наземна соларна система „Средно Градище”

Местоположение: с.Средно Градище, Стара Загора
Капацитет: 28 kWp
Нашето участие: дизайн, монтаж на панели, инвертори, електрически връзки, тест и въвеждане в експлоатация