Наземна соларна система „Самуилово 1”

Местоположение: с.Самуилово , обл.Стара Загора
Капацитет: 30kWp
Нашето участие: монтаж на инвертори и оптимизатори, електрически връзки