Наземна соларна система „Братя Кунчеви”

Местоположение: с.Братя Кунчеви, Стара Загора
Капацитет: 30 kWp
Нашето участие: дизайн, монтаж на панели, инвертори, електрически връзки, тест и въвеждане в експлоатация