Наземна соларна система „Бяло Поле”

Местоположение: с.Бяло Поле, обл.Стара Загора
Капацитет: 30 kWp
Нашето участие: дизайн, монтаж на панели, инвертори, електрически връзки, тест и въвеждане в експлоатация