Наземна соларна система „Дълбоки”

Местоположение: с. Дълбоки, обл. Стара Загора
Капацитет: 30 kWp
Нашето участие: дизайн, монтаж на панели, инвертори, електрически връзки, тест и въвеждане в експлоатация