Наземна соларна система „Аомори”

Местоположение: префектура Аомори, Япония
Капацитет: 33MWp
Нашето участие: контрол на качеството