Наземна соларна система „Горно Черковище”

Местоположение: с. Горно Черковище, обл.Стара Загора
Капацитет: 60 kWp
Нашето участие: дизайн, монтаж на панели, инвертори, електрически връзки, тест и въвеждане в експлоатация