Поливна соларна система „Зелениград”

Местоположение: с.Зелениград, обл.Перник
Капацитет: 1.2 kWp
Нашето участие: дизайн, монтаж на панели, инвертори, електрически връзки, тест и въвеждане в експлоатация