Наземна соларна система „Хайнщ”

Местоположение: Хайнщ , Белгия
Капацитет: 1 МWp
Нашето участие: монтаж на панели, инвертори, електрически връзки